מה שלא נשקל, לא מנוהל

מאמרים

משקל גשר עם משאית

מאזני גשר לענף הבניה

כל אתר בניה מהווה "יחידת רווח" עצמאית (יחידת רווח במובנה הכלכלי). כל סטודנט לכלכלה, ואפילו בשנת לימודיו הראשונה, יידע להסביר

האמנות שבמאזני גשר: חשיבותם בתכנון ובבנייה העולמית