מה שלא נשקל, לא מנוהל

אייל ישר

התקנת מאזני גשר בור 32 מטר על 5

המשקל הארוך והגדול ביותר בישראל!

עם 3 ראשי שקילה איטלקיים ותכנת סקלנט לשקילה בנייד.

פרויקט מדהים וייחודי בניהולו של מנהל הייצור, שחר אורני.

אייל ישר