מה שלא נשקל, לא מנוהל

אינטל

התקנה של משקל גשר בור מיוחד באינטל קרית גת

אינטל