מה שלא נשקל, לא מנוהל

צ'יינה סטייט

משקל גשר בור 18X3

צ'יינה סטייט