מה שלא נשקל, לא מנוהל

קבוצת סוגת

משקל 18 מטר על 3  בקבוצת סוגת עם פטנט ייחודי למניעת חיתוך צמיגים

קבוצת סוגת