מה שלא נשקל, לא מנוהל

קיבוץ ראש צורים

משקל מיוחד 20X3 בקיבוץ ראש צורים עם תכנת סקלנט לשקילה מהנייד ומכל מקום!

קיבוץ ראש צורים