מה שלא נשקל, לא מנוהל

משקל עגלים

קיימים כמה דגמים של מאזני יונקים. למאזניים אלה גלגלים המאפשרים נסיעה אל כלובי היונקים כדי לבצע שקילה פרטנית. כמו כן, קיים דגם בעל גלגלים גדולים המשמש לא רק כמאזניים לשקילת יונקים אלא גם כעגלה להעברת יונקים מאזור ההמלטה ליונקיה.

עגלת שקילה
עגלת שקילה
משקל לבעלי חיים
משקל לבעלי חיים עם גלגלים
עגלה עם משטח שקילה
עגלה
משקל לבעלי חיים

משקל עגלים