מה שלא נשקל, לא מנוהל

משקלי פדים

מערכת פדים לשקילת כלי רכב מורכבת ממשטחי שקילה המותאמים לשקילת גלגלי הרכב.
המערכת מאפשרת שקילת גלגל בודד בנפרד או מספר גלגלים בו-זמנית.

המערכת אינה מצריכה עבודות תשתית מקדימות באתר ומאפשרת ניוד מהיר בין אתרים שונים.

משקל פדים עם קופסה
גלגלי משאית על משקל פדים
טרקטור על משקל פדים
משקל פדים

משקלי פדים