מה שלא נשקל, לא מנוהל

מאזני סילו

מערכת לשקילת מכלים (סילו) שוכבים או עומדים מאפשרת בדיקה מוקפדת ומדויקת של כל סוגי החומרים המאוחסנים במכל, הצגת המשקל המדויק של תכולת המכל והצגה מדויקת של הכמות הנרכשת.

בכך המערכת מסייעת לניהול המלאי ולשליטה מרחוק ברמות המלאי במכלי הסילו.

נוסף על כך, המערכת מאפשרת בקרה על כמויות החומרים הנדרשות ליצירת מינון מדויק של חומרים בתהליכי היצור וזאת באמצעות שימוש במערכות ממוחשבות.

השקילה מתבצעת באמצעות התקנת מתמרי עומס מתחת לרגלי המכל. מתמרים אלה מותאמים לשקילת עומסי המכל.
כמות המתמרים נקבעת על פי מספר רגלי המכל. המערכת שוקלת מכלים החל מ-100 ק”ג ועד 200 טונות.

עבודת טכנאי התקנת סילו
סילו
סילו
עבודת טכנאי התקנת סילו
עבודת טכנאי התקנת סילו
סילו עבודת ריתוך

מאזני סילו