מה שלא נשקל, לא מנוהל
צח אורני •
אוגוסט 31, 2022

מאזני גשר בור - יתרונות וחסרונות

מאת: צח אורני

מאזני גשר בור היו בעבר פופולריים ונפוצים מאוד. למעשה, מרבית מאזני הגשר הוותיקים בארץ ובעולם הם מאזני גשר בור. זאת, כיוון שמאזני הגשר באותם ימים היו מכניים ולא הייתה כל אפשרות להרכיב במקומם מאזני גשר עילי בעלי פרופיל נמוך, המקובלים כיום.

כיום, בזכות התפתחות הטכנולוגיה, החלו ביצור מתמרים בעלי כור שקילה של עשרות טונות ופרופיל המאפשר התקנה מתחת לקורה משני צדי הגשר. כך התאפשר להתקין מאזני גשר עילי היכן שבעבר הותקנו מאזני גשר בור. לכן, כיום מרבית מאזני הגשר המותקנים בעולם הם מאזני גשר עילי.

עם זאת, גם היום מותקנים לא מעט מאזני גשר בור במקומות שונים.

מאזני גשר בור – מידות ושימושים

מאזני גשר בור מגיעים במגוון מידות. הנפוצים והמתאימים ביותר לשוק הרכב הישראלי הם מאזניים באורכים של 9 מטרים, 18 מטרים ו-20 מטרים וברוחב 3 מטרים.

אורך הגשר ייקבע לפי סוגי המשאיות שהוא אמור לשקול באופן קבוע ושוטף.

רוחב הגשר ייקבע לפי מרחב העליה והירידה מהגשר וכן אם ישנו צורך בשקילת מובילי ציוד כבד ו/או עגלות חריגות.

מאזניים באורך 9 מטרים וברוחב 3 מטרים מתאימים למקומות שבהם שוקלים משאיות בודדות ללא נגררים כל שהם. נכון להיום, אין משאית ו/או עגלה חוקיות סטנדרטיות (למעט נגרר חריג) אשר עוברות אורך זה.

נוסף על כך, אפשר לשקול על גשר באורך 9 מטרים עגלות של סמיטריילר ו/או פולטריילר, אך כדי להגיע לדיוק מירבי יש לנתק את החיבור המכאני לכלי הרכב. שקילה זו אמנם מדויקת, אך היא מצריכה תשומת לב רבה וזמן שקילה ארוך - גם בשקילת הברוטו וגם בשקילת הטרה.

גשר באורך 18 מטרים וברוחב 3 מטרים הוא למעשה כפולה של גשר 9 מטרים המתאים למרבית המשאיות הנוסעות בכבישי ישראל ומעניק ללקוח אפשרות לשקילה מהירה ומדויקת, ללא התערבות כלשהי בחיבור העגלות למשאית.

גשר באורך 20 מטרים וברוחב 3 מטרים מתאים לכל סוגי המשאיות והנגררים הסטנדרטיים בארץ למעט נגררים חריגים ומובילי ציוד כבד, כיוון שהאורך המותר בחוק הישראלי למשאית עם נגרר (פולטריילר) הוא 18.75 מטרים.

ישנם כמה ענפים שבהם מובילים מטען קל יחסית ולכן משתמשים בכל אורך המשאית המותר בחוק. לכן, יש לבחון את אורך המשאיות אשר יישקלו על גבי מאזניי הגשר. לדוגמה, בענף השחתות (חציר קש) משתמשים במשאיות הארוכות ביותר המותרות ולכן בענף זה מומלץ להתקין מאזניי גשר באורך 20 מטרים.

בור המאזניים – מידות והדגשים

אחד הנושאים החשובים ביותר במאזני גשר הוא ניקיון כללי ובעיקר הניקיון מתחת לפלטפורמות. רוב הזיופים הנגרמים במאזניי גשר נוצרים כתוצאה מלכלוך. לכן, מומלץ מאד להתקין בור בעומק של לא פחות מ-1.2 מטרים. עומק זה מאפשר לנקות את הבור בצורה אופטימלית וכן מאפשר לטכנאי לבדוק את הגשר בצורה אופטימלית. כל ירידה מעומק זה מקשה את הנגישות על האנשים הצריכים לרדת אל הבור ולהיכנס לתוכו. עומק זה הוא אפוא העומק המינימלי הנדרש. מאוד לא מומלץ להקטין אותו אך אפשר להעמיקו מעט אם תנאי השטח הקיימים באתר והעלויות מאפשרים זאת.

מאזני גשר בור הם בריכה המותקנת בתוך האדמה אשר נושאת על עצמה משאיות בעלות עומס רב. בבואנו להתקין מאזניי גשר אלה יש לבחון את סוג הקרקע ואת דרישות הביסוס הרצויות. זאת כדי להבטיח את יציבות הבור לאורך שנים.

כיוון שבור המאזניים הוא אגן פתוח בשטח המפעל, עלינו להקפיד כי גובה הספים של הבור יהיו גבוהים מעט מפני הקרקע כך שימנעו זרימה של מי נגר עילי לתוך בור הגשר. התאמת גובה זו מתבצעת באתר עצמו בזמן קביעת מיקום המאזניים ולפני תחילת החפירה.

מאזני גשר בור – יתרונות וחסרונות

יתרונות:

מאזניי גשר בור נמצאים בגובה פני הקרקע ואינם פוגעים בשטח העבודה של המשתמש.

מאזני גשר בור מאפשרים עליה וירידה מהירים ונוחים מרובד השקילה.

במאזניי גשר בור אפשר לחצות לרוחב הגשר (מעט קושי עם מלגזות גלגל קטן),

אין צורך להתקין מעקות ו/או מדרגות לבטיחות הנהג בזמן ירידה שלו לצורך קבלת תעודת שקילה.

חסרונות:

תוספת עלות הקמת בור.

קושי באיתור ובניקוי הלכלוך בבור.

צורך בניקוז טוב.

אפשרות לשקילת גלגל מחוץ לרובד השקילה (לחיסרון זה קיים פתרון ייחודי בזמן בנית הבור אשר אפשר לבצעו במידת הצורך ורצון הלקוח).

זמן התקנה ארוך.

לסיכום, התקנת מאזני גשר בור יקרה יותר ומסובכת ויוצרת צורך תחזוקתי מוגבר. במקומות שאין בהם צורך ברור בדגם זה של מאזני גשר, מומלץ להימנע מכך ולהתקין מאזני גשר עילי.

4d529b 8949f40d6cd74f09998840769502bb22 mv2 d 1600 1200 s 2

מאזני גשר בור - יתרונות וחסרונות